Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


KONTROLE

Rejestr kontroli przeprowadzonych w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim
przez zewnętrzne instytucje kontrolne w latach:

data aktualizacji strony:
28 października 2015r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl