Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


KONTROLE - rok 2001

 • 11 grudnia 2001r.

  • organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim;

  • zakres kontroli: kontrola kompleksowa zakładu;

  • protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania: protokół i decyzja dostępne są w Dziale Tech. ZEC Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8;

  • wnioski, zalecenia: Przedstawienie do wglądu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim rejestru wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy oraz karty pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia do 15-01-2002r.;

  • podjęte działania: zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

data aktualizacji strony:
10 czerwca 2010r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl