Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


KONTROLE - rok 2004

 • 29 - 30 listopada 2004r.   1 - 2 grudnia 2004r.

  • organ kontrolujący: ZUS Koszalin;

  • zakres kontroli:
   • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
   • prawidłowość i rzetelność obliczania i opłacania składek;
   • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wpłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu;
   • ustalenie uprawnień i dokumentowanie prawa do zaświadczeń rodzinnych oraz terminowość wypłaty i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
   • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego;
   • prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych;

  • protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania: protokół kontroli wpłynął 6 grudnia 2004r.

  • wnioski, zalecenia: bez zastrzeżeń;

  • podjęte działania: - .

data aktualizacji strony:
10 czerwca 2010r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl