Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


KONTROLE - rok 2006

 • 17, 18, 19, i 23 maja 2006r.

  • organ kontrolujący: Okręgowy Inspektorat w Szczecinie;

  • zakres kontroli:
   • kontrola akt osobowych oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;
   • przestrzeganie przepisów i zasad BHP;

  • protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania: nakaz nr rej. 14121/K033/Nk01/2006 z 03-06-2006r.

  • wnioski, zalecenia: zgodnie z nakazem znajdującym się w Dziale Technicznym ZEC Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego Nr 8, Drawsko Pomorskie;

  • podjęte działania: zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

data aktualizacji strony:
10 czerwca 2010r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl