Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


KONTROLE - rok 2009

 • 5 - 8 października 2009r.

  • organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie;

  • zakres kontroli:
   • prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek;
   • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
   • ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
   • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalanie kapitału początkowego;
   • prawidłowość wystawiania zaświadczeń;

  • protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania: protokół kontroli wpłynął 8 października 2009r.

  • wnioski, zalecenia: ( bez zastrzeżeń )- różnica w naliczeniu składki na FGŚP - nadpłata;

  • podjęte działania: pomniejszono wpłatę do ZUS na FGŚP.

data aktualizacji strony:
10 czerwca 2010r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl