Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


KONTROLE - rok 2011

 • 8 - 17 lutego 2011r.

  • organ kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
   Delegatura w Koszalinie;

  • zakres kontroli:
   • przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska;

  • protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania: protokół i decyzja są dostępne w Dziale Technicznym ZEC Sp.z o.o. w Drawsku Pomorskim ul. Sobieskiego 8;
   protokół kontroli wpłynął 17 lutego 2011r.

  • wnioski, zalecenia:
   • uregulować stan formalno- prawny wytwarzania odpadów;
   • prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów na aktualnych formularzach.

  • podjęte działania: zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

data aktualizacji strony:
19 maja 2011r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl