Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


KONTROLE - rok 2015

 • 23 - 23 września 2015r.

  • organ kontrolujący: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
   w Szczecinie - Delegatura w Koszalinie;

  • zakres kontroli:
   • Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami,
    w tym z odpadami niebezpiecznymi.
    Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza.;

  • protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania: protokół i decyzja - dostępne
   w Dziale Technicznym ZEC Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim ul. Sobieskiego 8.
   Protokół kontroli wpłynął 23 września 2015r.

  • wnioski, zalecenia:
   • brak.

  • podjęte działania: zgodnie z protokołem.


 • Pozycje nie zmienione zostają bez zmian.
 • 22 - 23, 26 stycznia 2015r.

  • organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek
   w Koszalinie;

  • zakres kontroli:
   • Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek,
    do których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych
    i ubezpieczenia zdrowotnego.
    Ustalanie uprawnień do świadczeń z ub. społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
    Prawidłowość i terminowość opracowywanie wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe.
    Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
    Zakresem kontroli objęto okres: styczeń 2011- grudzień 2013r.;

  • protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania: protokół i decyzja - dostępne
   w Dziale DFA ZEC Sp.z o.o. w Drawsku Pomorskim ul. Sobieskiego 8.
   Protokół kontroli wpłynął 26 stycznia 2015r.

  • wnioski, zalecenia:
   • brak.

  • podjęte działania: zgodnie z protokołem.


 • Pozycje nie zmienione zostają bez zmian.

data aktualizacji strony:
28 października 2015r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl