Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


PRZEDMIOT  DZIAŁALNOŚCI

 • Przedmiot działalności przedsiębiorcy:
  • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z;

  • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nieklasyfikowane - 77.39.Z;

  • pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.Z;

  • działalność w zakresie inżynierii, związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.B;

  • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z;

  • wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z;

  • wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z;

  • zarządzanie nieruchomościami, wykonywanie na zlecenie - 68.32.Z;

  • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z;

 • informacje nieudostępnione w BIP - na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z dnia 8 października 2001r.) "informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek"

data aktualizacji strony:
10 czerwca 2010r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl