Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


SCHEMAT   ORGANIZACYJNY

 • Schemat organizacyjny
  Zakładu Energetyki Cieplnej   Spółka z o.o.   w Drawsku Pomorskim

  • Pion Prezesa Zarządu, odpowiedzialny jest za sprawy:

   • organizacyjne,
   • marketingowe,
   • personalne,
   • BHP i p.poż.,
   • obsługi prawnej,
   • planowania energetycznego.

  • Pion Głównej Księgowej Działu Finansowo - Księgowego i Administracji, odpowiedzialny jest za sprawy:

   • finansowo - księgowe Spółki,
   • sprawozdawczości,
   • osobowe ( kadry ),
   • zatrudnienia i płac,
   • obsługę kasową i bankową,
   • sekretariatu,
   • socjalno - bytowe.

  • Pion Kierownika Działu Technicznego, odpowiedzialny jest za sprawy:

   • eksploatacji:

    • źródeł ciepła,
    • sieci ciepłowniczych,
    • węzłów cieplnych,

   • remontów:

    • urządzeń ciepłowniczych,
    • sieci ciepłowniczych,

   • nadzoru energetycznego,
   • ochrony środowiska,
   • obsługi klienta,
   • zabezpieczenia ruchu,
   • transportowo - sprzętowe.data aktualizacji strony:
28 czerwca 2010r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl