Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


STATUS  PRAWNY

 • Dane podmiotu:

  • oznaczenie formy prawnej: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • firma pod którą działa Spółka: Zakład Energetyki Cieplnej  Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim
  • numer REGON: 331101377
  • numer NIP: 253 - 00 - 88 - 860
  • zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Koszalinie
   IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
   pod numerem KRS: 0000088231
  • siedziba: Drawsko Pomorskie
  • adres: ul. Sobieskiego 8,   78 - 500 Drawsko Pomorskiedata aktualizacji strony:
28 czerwca 2010r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl