Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

 


TRYB  DZIAŁANIA

  • Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim działa w oparciu o Akt założycielski z dnia 2 listopada 2000r. z późniejszymi zmianami oraz Ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami ).

data aktualizacji strony:
10 czerwca 2010r.


ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ   Spółka z o.o.  w Drawsku Pomorskim
78 - 500  Drawsko Pomorskie   ul. Sobieskiego 8   tel. / fax  94 36 325 41   adres e-mail: zec@post.home.pl

REGON  331101377      NIP  253 - 00 - 88 - 860      KRS NR:  0000088231
KONTO: PKO BP SA O / Drawsko Pomorskie   63 1020 2847 0000 1202 0005 9360
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI:  2 430 000,00 zł

administrator - kontakt
admin@zec-drawskopom.pl